Bedriftsbeskjed

Misjon blant innvandrere

Tidligere måtte menighetene i Norge sende misjonærer ut til andre land for å nå dem med evangeliet, men nå er snart hele verden kommet til Norge. Det er en enorm misjonsmark i landet vårt, og det er stort behov for å nå nasjonene som befinner seg her med evangeliet.

Shervin Ebrahimian har fått kallet til å tjene blant innvandrere i hele landet. Han blir nå invitert til forskjellige menigheter rundt om i Norges land. Forskjellige kirke samfunn som, Frikirken, Misjonskirken, Pinsemenigheter, Filadelfia, De frie evangeliske forsamlinger… inviterer ham til å være med å inspirere, oppbygge, utruste og istandsette menigheter til å ta i mot innvandrere med åpne armer.  

Shervin sier selv at: «I denne tiden som vi lever i nå, ønsker Gud å reise opp sin menighet, så vi på nytt ser hvem vi er i Kristus, og hva han har gjort for oss. Det er en fullbrakt verk som Gud ønsker at vi skal vandre mer og mer inn i». Gjennom denne tjenesten opplever Shervin at han får rettet blikket til menighetene på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han opplever at Gud virkelig reiser opp sin menighet, og gir den ny kraft og styrke. Flere med innvandrer bakgrunn er også blitt frelst gjennom denne tjenesten, og flere skal bli møtt av Jesus.

Shervin Ebrahimian som selv er tidligere muslim, ble frelst for 19 år siden. Han er fra Iran og har bodd i Norge i 35 år, og har tjent Herren i snart 16 år blant innvandrere. I de første 5 årene har han tjent blant sine egne landsmenn og andre farsi talende land. De siste 11 år, har han tjent Herren i Betania Arendal, først som bibel-underviser blant farsi talende, men etter hvert har han også vært initiativtaker til å nå andre nasjonaliteter med evangeliet. I dag er han også en av lederne i menigheten. I de siste 8 ½ årene har Betania Arendal hatt internasjonale møter en gang i måneden hvor folk fra over 14 nasjoner har kommet sammen for å prise Herren. Mange har møtt Jesus, blitt fornyet i sin tro, blitt oppbygget og utrustet til tjeneste. På alle møtene kommer flere ufrelste mennesker inn, og vi får lov å så ordet i hjertene til folk fra mange forskjellige nasjoner. Mange med muslimsk bakgrunn fra Iran, Afghanistan, Kurdistan og Irak har tatt i mot Jesus og har døpt seg i disse årene.

0